Formularz zgłoszeniowy

Wybór placówki* (zaznaczyć)


Informacje o dziecku

Imię/imiona*

Nazwisko*

PESEL*

Data urodzenia*

Miejsce urodzenia*

Miejsce zamieszkania*

Preferowana data rozpoczęcia nauki*

Godziny przebywania dziecka w placówce*

Informacje o ewentualnej specjalnej diecie
Inne uwagi

*Pola wymagane

Informacje o rodzicach/opiekunach prawnych


Imię/imiona*

Telefon kontaktowy*

E-mail kontaktowy*

Adres zamieszkania*

Stanowisko/miejsce pracy matki/opiekunki prawnej*

Stanowisko/miejsce pracy ojca/opiekuna prawnego*

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru dziecka*

*Pola wymagane
Żłobek - Zaspa

ul. Adolfa Dygasińskiego 1A, Gdańsk
tel. 58 340 84 84
kom. 500 073 820
mail: przedszkole@edu-maluszek.pl

Przedszkole - Oliwa

ul. Jana Husa 1, Gdańsk
tel. 518 399 022
kom. 500 073 820
mail: przedszkole@edu-maluszek.pl

Przedszkole - Przymorze

ul. Olsztyńska 3c/1, Gdańsk
tel. 58 717 54 83
kom. 500 073 820
mail: przedszkole@edu-maluszek.pl